Kalium Health opens Series A round to enter US market